אני מזכיר את מה שגריגורי לרנר (צבי בן ארי) רוצה להשכיח

לפני מספר שבועות קיבלתי דרישת שלום (לא אישית, כמובן) מאדם שהיה לי עימו "קשר מקצועי". באחד המקומונים פורסם ראיון עם צבי בן ארי, במסגרת כתבה פרסומית, בו הוא מספר על עסקי הנפט אליהם הוא נכנס, על הרווחים היפים הצפויים מעסקים אלו, וקורא לציבור לבוא ולהשקיע בעסקיו. מעבר לעובדה הלגיטימית, כמובן, ששמו הקודם של צבי בן ארי אינו מוזכר בכתבה, בתשובתו לאחת מהשאלות (בוודאי מוזמנות, כיוון שמדובר במודעה ולא בראיון אמיתי) הוא אומר שהוא מכיר את השוק הישראלי ופועל בו כבר כעשר שנים.

כיוון שכנראה ברבות הימים היטשטש זכרונו של צבי בן ארי, ומאחר ש"היה לי הכבוד" לעמוד בראש צוות החקירה בעניינו, מן הראוי היה להזכיר מספר דברים ובכך אף להסיר מכשולים בפני עיוורים אפשריים.

שמו הקודם של צבי בן ארי היה גריגורי לרנר. כפי שכתבתי למעלה, אין ספק שהצגה עצמית בשם מעוברת היא לגיטימית, ואולי אף רצויה במדינה העברית. דא עקא, רוב העולים החדשים ממדינות ברית המועצות לשעבר אינם עושים כן, והם מעדיפים להישאר בשמם המקורי – אולי מפני שאין להם מה להסתיר. לצבי בן ארי יש עניין חשוב בהסתרת שמו הקודם, כיוון שבשם זה הוא מוכר הרבה יותר כעבריין שנידון לשש שנות מאסר ולקנס גבוה בן חמישה מיליון שקלים חדשים. מעניין מה דוד בן גוריון היה אומר על הניצול הציני של המגמה שהוא החל בה ואף נתן הוראות חד משמעיות בנושא זה לכל נושאי המשרה הבכירים בצה"ל ובמשרד החוץ.

ייתכן שצבי בן ארי ניצל את שש השנים בהן בילה בבית הסוהר לקריאת גלובס ודי-מרקר, הפרסומים של בנק ישראל, של משרדי הממשלה הכלכליים ושל שאר המוספים הכלכליים, המתפרסמים במקומותינו. אם זה הבסיס לטענתו באותה כתבה שהוא מכיר את המשק הישראלי מקרוב בעשור האחרון, הרי הוא צודק לחלוטין. אולם, בשש שנים מתוכן הוא לא היה ממש פעיל במשק, אלא לכל היותר השקיף עליו ממקום סגור. עם זאת, צבי בן ארי נמנע מלציין את אותו מקום משם השקיף על המשק הישראלי בשש השנים מתוך העשור האחרון, הן הוא היה אורח במתקני הנופש של שירות בתי הסוהר.

ואחרון, לא חביב, גם את הפעילות, בגינה הורשע בבית המשפט, הוא החל בגיוסי כספים להשקעות שונות, בדומה לדברים עליהם הוא מדבר ב"ראיון" הנוכחי. ייתכן, בהחלט שגריגורי לרנר למד את לקחו וכל אחד חופשי לשים את כספו על קרנו של צבי (בן ארי). לי קשה להאמין בכך, מה גם שלאחרונה הוגש נגדו כתב אישום נוסף בגין עבירות הונאה וזיוף.

 

עצרנו את צבי בן ארי בערב יום העצמאות 1997, בעת שניסה לצאת מן הארץ. החקירה לא הייתה קלה כלל ועיקר. החשוד המרכזי שתק, וגם חלק מחבריו. העבירות התפרסו על פני מדינות רבות, והיה צורך לבצע פעולות חקירה רבות במדינות שונות בחו"ל. המעשים הפליליים היו מורכבים מאד, נעשו בתחכום, היה חשש כבד של עדים מלשתף פעולה עם המשטרה, וגם התמשכות החקירה על פני מספר חודשים לא התקבלה בהבנה בציבור, ובמיוחד בציבור העולים מרוסיה. הוא ישב במעצר מספר חודשים עד הגשת כתב האישום נגדו, וכן במעצר עד תום ההליכים המשפטיים, ומאז במאסר עד פברואר 1993. לתזכורת קלה הנה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי השופט עזרא קמא, עם פירוט העבירות בהן הורשע (ההדגשות שלי). כיוון שסכומי הכסף, הקשורים בעבירות בהן הורשע בן ארי, אינם מוזכרים בפסק הדין, אזכיר כי מדובר בעשרות מיליוני שקלים:

"לפי הודיית הנאשם במסגרת הסדר הטיעון, אני מוצא את הנאשם צבי בן ארי הנ"ל, אשם ואני מרשיעו בעבירות המפורטות להלן, על-פי כתב האישום המתוקן שצורף כנספח א' להסדר הטיעון, לפי האישומים כסדרם:

אישום מספר 1 – עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות – לפי סעיפים 423 ו- 418 סיפא כסדרם.

אישום מספר 2 – קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק (3 עבירות).

אישום מס' 3 – נסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה וזיוף מסמך בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא בזיקה לסעיף 25 לחוק העונשים (2 עבירות) סעיף 415 לחוק וסעיף 418 סיפא לחוק העונשין.

אישום מספר 4 – זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף כאמור וקבלה דבר במרמה בנסיבות מחמירות ורישום כוזב בתאגיד – עבירות לפי סעיפים 418 סיפא, 420 סיפא, 415 סיפא ו- 423 לחוק העונשין כסדרם.

אישום מספר 5 – קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.

אישום מס' 6 – עשייה ללא היתר של פעולה הטעונה היתר לפי חוק הפיקוח על מטבע חוץ – עבירה לפי סעיפים 2(א)ו- 6(א) במשולב עם סעיף 17(א)(1) ו- 17 א' סיפא לחוק הפיקוח, הפרת תנאי של היתר שניתן לפי חוק הפיקוח על מטבע חוץ בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 2(א)ו- 6(א) במשולב עם סעיף 17(א )(2) ו- 17 א' סיפא לחוק האמור וכן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.

אישום מס' 7 – קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק.

אישום מס' 8 – זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות לפי סעיף 418 לחוק ורישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף 423 לחוק העונשין.

אישום מס' 9 – הצעת שוחד למזכ"ל מפלגת העבודה וח"כ ניסים זוילי, שנדחתה – לפי סעיפים 291 וזיקה לסעיף 294 לחוק העונשין.

אישום מס' 10 – הצעת שוחד לעליזה גורן, סווטלנה אלכסנדרוב ודוד מרקיש – שנדחתה – לפי סעיפים 291 וזיקה ל- 294 לחוק העונשין.

אישום מס' 11 – הצעת שוחד ליועץ לעניני קליטה של שר המסחר והתעשיה לפי סעיפים 291 ו – 294 לחוק העונשין.

אישום מס' 12 – מתן שוחד לפקידות בנק וקבלת דבר במרמה, וכן זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר לפי סעיפים 415 ,291 סיפא ו- 418 מציעא לחוק העונשין.

אישום מס' 13 – התקנה ואחזקה של מכשיר לעשיית חותמים – עבירה לפי סעיף 488 לחוק העונשין".

 

ועתה, אחרי שבידיכם מידע נוסף, על זה שסיפק לכם צבי בן ארי, הוא גריגורי לרנר, תחליטו בעצמכם אם להשקיע אצלו את מיטב כספכם.

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.

תגובות

 • גרי אפשטיין  ביום 13 באוקטובר 2005 בשעה 12:23

  דווקא אלה המושחתים כדאי להשקיע אצלם כי הם היחידים שעושים כסף במדינתינו הקטנטונת.
  הישרים בדרך כלל גומרים בלכתוב ב"רשימות" ומשלמים משכנתא, אם הייתי צריך לבחור בינך לבינו הייתי משקיע אצלו בלי לחשוב פעמיים…
  ד"ש לאחיך הנפלא.
  וכמובן שאל תקח את זה אישית.
  גרי.

 • ביג בירד  ביום 13 באוקטובר 2005 בשעה 12:36

  אז הנה סקופ קטן: אחד הבלוגרים מרשימות מסר עדות יפה מאוד בפרשת גרגורי לרנר. המדובר בעדות שלפיה האדון לרנר הציע למועמד בבחירות להעמיד לרשותו רשת שלמה של תחנות טלוויזיה שישדרו עבורו מרוסיה תעמולה בשפה הרוסית המיועדת לעולים החדשים. הרווח ללרנר היה שהמועמד היה אמור להיות חייב לו על זה משהו. תודה לאל, המועמד סירב. כך ניסה ההון השחור להיכנס לשלטון. אז זה לא הצליח. היום זה כבר כסף קטן ליד מה שקורה באמת.

 • מאיר גלבוע  ביום 13 באוקטובר 2005 בשעה 15:09

  לגרי
  יש לך ד"ש חוזר. לגבי כדאיות ההשקעה, בעקרון זה נכון בתחילת ההשקעה, אך גריגורי לרנר יודע להפוך השקעה כדאית למשקיע להשקעה כדאית לעצמו, וזה נקראה "פירמידה" והפסד למשקיעים.
  לביג בירד (?)
  אכן, לרנר הורשע במספר ניסיון לשחד פוליטיקאים ועוזריהם. אין ספק שגם היום יש גם ניסיונות כאלה וגם הצלחות בניסיונות הללו, אך אין במשטרה מי שיחקור אותם.

 • חתול תעלול  ביום 13 באוקטובר 2005 בשעה 15:43

  בל נשכח שלרנר יצא באותו קמפיין בדיוק גם בתקשורת הרוסית, ושם הוא מעדיף להופיע בשמו המקורי. בקרב מרבית הציבור הרוסי בארץ הוא נתפס כמעט כקדוש מעונה, ומציג את עצמו כמי שסבל למען זכותם של העולים להיכנס לעולם הפיננסי הישראלי.

  העולים לא אוהבים את משטרת ישראל, לא מתים על שוטריה ושיטות החקירה שלה, ולכן נוח להם לתפוס את לרנר כך ונוח גם ללרנר להעמיד את עצמו בפוזת המרטיר. את זאת עשה עוד בהיותו בכלא, בפרסום ניתוחים פיננסיים נרחבים בעיתונות הרוסית בארץ (שנתנה לו במה, כמובן), ואת זאת הוא ממשיך לעשות גם היום, בשיתוף (כנראה) עם כל מיני אנשי עסקים רוסיים.

  הקמפיין שלו נועד בעיקר לציבור הרוסי, ואם כבר – בקמפיין ברוסית מוזכרת העובדה שהוא פונה גם לישראלים "צברים", ככל הנראה על מנת לתת לעסק גושפנקא של לגיטימיות.

 • מאיר גלבוע  ביום 13 באוקטובר 2005 בשעה 18:14

  תשובה לחתולי
  ממש לא מדויק, על אף שאיני קורא רוסית. ראה למשל באתרים:
  http://www.comitet.org.il/writing_ivr.htm
  http://www.comitet.org.il/letter_20_ivr.htm
  נכון שהוא נתפס כקדוש מעונה בקרב אוהדיו, אבל אין זה יוצא מהכלל, והיו לי עוד קליינטים כאלה. אולם יש הבדל בין הדרך שבה נתפס עבריין על ידי חבריו, שלא תמיד הנורמות שלהם מדגישות יושר ותום לב, ובין קביעות חד משמעיות של בית המשפט, מה גם שגריגורי לרנר הודה בעבירות המיוחסות לו.
  אני עדיין זוכר דיווחים בתקשורת על הפגנות של עולים חדשים מרוסיה, בתקופה שלרנר – בן ארי היה במעצר, שבהן הישוו בינינו – החוקרים – ובין הנאצים. אז אם אלו סבורים שלרנר – בן צבי הוא קורבן, שיבושם להם. חלקי לא יהיה עימהם.
  וכאן אגלה לך סוד קטן, גריגורי לרנר שלח אלי שליחים, זמן רב לפני תום החקירה ולפני הגשת כתב האישום, שביקשו עיסקת טיעון, שבמסגרתה הוא יודה בעבירות. שליחים אלו נשלחו חזרה, מאחר שהצעתו הייתה להסכים לעונש של שלוש שנות מאסר בלבד, ולכך לא יכולנו להסכים.

 • איריס  ביום 15 באוקטובר 2005 בשעה 17:23

  אין במשטרת ישראל מי שיחקור כבר הרבה זמן הרבה דברים. זה לא אשמת השוטרים, הדג מסריח מלמעלה ואני עוד זוכרת את תיק אפרסק. מאז יש כבר אתרוג ושוק שבעת המינים.

%d בלוגרים אהבו את זה: